Oglas za popunu radnog mjesta magistra farmacije

Na osnovu člana 20a. Stav (4) Zakona o radu („Službene Novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18) i na osnovu člana 6. Pravilnika o radu Apoteke i CMS „Tefarm“ Tešanj, raspisuje se:


O G L A S
Za popunu radnog mjesta MAGISTRA FARMACIJE


I Podaci o radnom mjestu
Magistar farmacije u JZU Apoteka i CMS Tefarm Tešanj, 1 (jedan) izvršilac, 
Radno mjesto obuhvata poslove koji su određeni sistematizacijom i Pravilnikom o radu, 
Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.


II Uslovi za prijem
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine 
-da ima zvanje i stepen magistra farmacije 
-da ima položen stručni ispit i licencu
-da poznaje rad na računaru 
-da ima izraženu komunikativnost, odgovortnost i spremnost za timski rad.


II Potrebna dokumentacija
Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-biografiju,
-ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu,
-ovjerena kopija diplome,
-ovjerena kopija dokaza o položenom stručnom ispitu i licenca,


Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na adresu Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj ul.Titova br. 1, 74260 Tešanj, sa naznakom „Prijava na oglas“.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *