Prijem radnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Stav (4) Zakona o radu (“Službene Novine Federacije BiH” broj: 26/16 i 89/18) i na osnovu člana 6. Pravilnika o radu Apoteke i CMS “Tefarm” Tešanj, raspisuje se:

OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme u trajanju od godine dana za sljedeća radna mjesta:

  1. Magistar farmacije – 1 izvršilac
    Radno mjesto obuhvata sve poslove koju su određeni sistematizacijom i Pravilnikom o radu.
    Uslovi: VSS Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit i licenca, 2 godine radnog iskustva u struci i na poslovima planiranja i analize tržišta iz oblasti farmacje.
  2. Fakturista – 1 izvršilac
    Radno mjesto obuhvata sve poslove koju su određeni sistematizacijom i Pravilnikom o radu.
    Uslovi: VSS/SSS ekonomskog smjera, 2 godine radnog iskustva na istim poslovima u apoteci.

Potrebna dokumentacija:
Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-biografiju,
-ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu,
-ovjerena kopija dokaza o stručnoj spremi
-ovjerena kopija dokaza o položenom stručnom ispitu i licenca (za poziciju 1)
-potvrda o radnom iskustvu.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na adresu Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj ul.Titova br. 1, 74260 Tešanj, sa naznakom “Prijava na oglas”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *