Akreditiranje i certificiranje apoteka

Obavještavamo Vas da je tokom mjeseca juna u prostorijama Tefarm apoteka zvanično počela realizacija projekta “Akreditiranje i certificiranje apoteka” koju provodi AKAZ (Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu).


Postupak vanjske ocjene započinje sklapanjem ugovora između AKAZ-a i zdravstvene ustanove. 
U načelu, AKAZ se obavezuje da će ustanovi isporučiti akreditacijske standarde i svu tehničku dokumentaciju, dok se menadžment zdravstvene ustanove obavezuje da će imenovati radne grupe projekta i definirati vremenski okvir za samoocjenu, zatim da će voditi računa o ispunjenju projektnih zadataka i rokovima izvršenja, stvoriti takav ambijent koji će omogućiti nesmetan razvoj projekta i obaviještavati AKAZ o bilo kakvim promjenama u vezi sa službom, organizacijom ili osobljem koje mogu utjecati na razvoj i uspješnost projekta kvaliteta. 
Primjena ovih standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta u cijeloj zdravstvenoj organizaciji.

Dokumenat Sertifikacijski standardi za apoteke sa web stranice AKAZ, maj 2013.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *